ประวัติและความเป็นมาของพุทธศาสนาและการนวดไทย
ตอนที่ 5 พระไตรปิฎก เล่มที่ 7  พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2
สมัยต่อมา ภิกษุณีทั้งหลายให้สีตะโพกด้วยกระดูกแข้งโค ให้นวดตะโพก มือ
หลังมือ เท้า หลังเท้า ขาอ่อน หน้า ริมฝีปาก ด้วยไม้มีสัณฐานดุจคางโค ..
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

เชิญร่วมงานเสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ ๘
สมุนไพร ในพระไตรปิฎก
วันพฤหัสฯที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๓๐น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสวนกีฬา(สระว่ายน้ำ)
ถ.สาธารณสุข ๗ กระทรวงสาธารณสุข
โทร.สำรองที่นั่งด่วน!! รับเพียง ๓๐ คนเท่านั้น..

ตอนที่ 20 การแพทย์ดั้งเดิมของไทย ในยุคกรุงศรีอยุธยา(ตอน 3)
ฝรั่งชาติแรกคือ โปรตุเกส เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นป็กแผ่นในกรุงศรีอยุธยาหลายร้้อยคน เชื่อว่าคงจะมีแพทย์มาด้วย..
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
พุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

เรื่องเด่นทุกวันพระ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด